AAA
Wat is een Nutsschool?

In Nederland kennen we twee hoofdgroepen van basisscholen:

  • openbaar onderwijs
  • bijzonder onderwijs

Nutsscholen behoren evenals o.a. katholieke en protestants-christelijke basisscholen tot de groep van het bijzonder onderwijs. Toch is er verschil omdat het Nutsonderwijs zich kenmerkt door een onafhankelijke opstelling ten opzichte van iedere levensbeschouwelijke of maatschappelijke invloed.De hoofddoelstelling van de school is dan ook dat ieder kind zich moet kunnen ontplooien binnen een veelzijdige maatschappij door middel van een gedegen en brede basisopleiding waarin het kind centraal staat.


Historie

De Nutsschool Boeimeer is gestart in 1939. In 1985 ontstond Nutsbasisschool Boeimeer uit de Nutskleuterschool "De Kastanjeboom" (opgericht in 1935) en de lagere Boeimeerschool.


Onze schoolgids