AAA
kz-systeem

Iedere school is verplicht een intern kwaliteitszorgsysteem te hebben. Binnen de stichting Nutsscholen Breda is gekozen voor:
 
Werken met kwaliteitskaarten van Cees Bos.(WMK-PO)

Algemeen

Kwaliteitszorg m.b.t.het Toetsingskader Primair Onderwijs (WMK-PO) is gebaseerd op de toetsingskaders en de vragenlijsten die de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het Regulier en Integraal Schooltoezicht (resp. RST-2000/2001 en IST-2000/2001) ontwikkeld heeft én op het Toezichtskader Primair Onderwijs (conceptversie 1, 2002).
WMK-PO sluit in die zin dus aan op de eisen die wettelijk aan scholen gesteld worden. Het programma is een goed hulpmiddel bij het vaststellen, beoordelen en verbeteren van de kwaliteit op de school. Werken met dit programma is geen garantie voor een positieve beoordeling van de inspectie na een schoolbezoek. De inspectie laat namelijk, in tegenstelling tot WMK-PO, niet alle indicatoren even zwaar wegen bij de beoordeling van de school. Bovendien haalt de inspectie de informatie voor de beoordeling niet alleen uit de vragenlijsten die ten behoeve van het schooltoezicht zijn ontwikkeld. In het WMK-PO wordt bij de beoordeling van de kwaliteit uiteraard geen rekening gehouden met schoolgebonden factoren zoals de leerlingenpopulatie, de personeelssituatie, lokale en regionale omstandigheden en dergelijke.

Vertaling naar de scholen

Hoe goed en mooi een kant en klaar programma ook is, er moet altijd een vertaling volgen richting de school, cq eigen situatie. Bij het WMK is in januari 2003 een overstap gemaakt van de oude versie naar de nieuwe. Belangrijkste verschillen zitten  in de mogelijkheid om ook IPB en werken met POP op te nemen in de kwaliteitszorg van de school. Het WMK geeft een directe format voor het schoolplan. Het schoolplan van Nbs Boeimeer is opgesteld conform het WMK.
De kwaliteitskaarten waar dit systeem mee werkt zijn een integraal onderdeel van het schoolplan. Op school wordt de kwaliteit geborgd door de kwaliteitskaarten te toetsen en aan te vullen door de opzet van een portfolio per kwaliteitskaart. 


Onze schoolgids