AAA
Kanjer

De Kanjermethode is onze methode sociaal emotionele ontwikkeling. In het onderwijsaanbod krijgen de leerlingen handvatten en regels aangereikt. Deze vormen de basis voor het pedagogisch klimaat binnen onze school en omvat de volgende basiswaarden:

- we vertrouwen elkaar

- we helpen elkaar

- niemand speelt de baas

- wij zijn eerlijk zonder te kwetsen

- niemand is zielig

Vanuit deze principes leren kinderen om zichzelf en anderen respectvol te behandelen zodat er een veilige school ontstaat waar iedereen zichzelf mag zijn en ieders talenten ontplooid kunnen worden. Er wordt gestreefd naar een goed pedagogisch klimaat, een omgeving waarin een kind vol zelfvertrouwen kan functioneren. Vanuit de Kanjer is er uitdrukkelijk aandacht voor normen- en waardenbesef. Een klimaat van vertrouwen en openheid waardoor het kind zich veilig voelt en emotioneel vrij is. Kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld tot het nemen van initiatieven. Kinderen stimuleren elkaar zorg te dragen voor een prettige sfeer- en leerrijke omgeving. 

Gelukskoffer

De Gelukskoffer richt zich op de positieve emotionele ontwikkeling van het kind. Een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed zijn voor een ander als het goed gaat met het kind zelf.

Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen zichzelf te leren kennen en vertrouwen. In 7 lessen met verschillende thema‚Äôs werken de kinderen aan een positief zelfbeeld. 

Wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat Gelukskoffer-leerlingen minder gevoelens van angst, verdriet en boosheid ervaren en dat de sociale omgang verbeterd is.


Onze schoolgids