AAA
Privacy: AVG

Sinds 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming van kracht. Voor NBS Boeimeer betekent dit dat we nog zorgvuldiger om zullen gaan met de privacygegevens van kinderen en hun ouders. 

Al sinds enige tijd beschikken we binnen de Stichting Nutsscholen Breda over privacybeleid. U kunt ons beleid teruglezen in het document 'Privacybeleid SNB'


Onze schoolgids