AAA
Schoolgids

Deze gids is bedoeld voor alle (nieuwe) ouders van onze school. In deze schoolgids vindt u informatie over de manier waarop onze school het onderwijs verzorgt, welke doelen we nastreven en op welke wijze wij de resultaten van ons onderwijs bijhouden en met u bespreken.

Met e-mail, de website/Parro en onze nieuwsbrief ‘Boeiend’ houden we u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en gebeurtenissen in en om de school.

De schoolgids is een wettelijke verplichting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De Medezeggenschapsraad heeft instemming verleend met betrekking tot de inhoud van de gids.

Klik hier voor onze schoolgids 2019-2020 

Klik hier voor het uittreksel van onze schoolgids 2019-2020


Onze schoolgids