AAA
Schoolgids

Deze gids is bedoeld voor alle (nieuwe) ouders van onze school. In deze schoolgids vindt u informatie over de manier waarop onze school het onderwijs verzorgt, welke doelen we nastreven en op welke wijze wij de resultaten van ons onderwijs bijhouden en met u bespreken.

Bij deze schoolgids hoort een kalender met informatie over de activiteiten die dit schooljaar plaatsvinden. Ook deze kalender vindt u terug op de website. Met e-mail, de website/klasbord en onze nieuwsbrief ‘Boeiend’ houden we u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en gebeurtenissen in en om de school.

De schoolgids is een wettelijke verplichting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De Medezeggenschapsraad heeft instemming verleend met betrekking tot de inhoud van de gids.

Klik hier voor onze schoolgids 2018-2019 


Onze schoolgids