AAA
Onze school in ontwikkeling

Tijdens de studiedag in december hebben wij als team de schoolontwikkeling van 2017 geëvalueerd en hebben we vooruit gekeken naar 2018. Dit jaar is de laatste van onze vier jarige schoolplanperiode. In het schoolplan wordt beschreven hoe de school er op dat moment voor staat en welke plannen de school heeft voor de nabije toekomst. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen.

 

Coöperatieve leerstijlen (CLS).
Binnen iedere groep werken we hiermee. In 2018-2019 zullen wij als team de vervolgcursus volgen om zo na dit implementatie jaar de verdieping van CLS weg te kunnen zetten. Door de inzet van CLS heeft het samenwerken echt een impuls gekregen. Door het werken in (heterogene) leerteams of met maatjes, herkennen de leerlingen verschillende rollen bij zichzelf. De kinderen geven en ontvangen feedback en leren om te gaan met verschillen binnen de leerteams. Ze leren op deze manier niet alleen door interactie met de leerkracht maar ook door de interactie met elkaar.


Digitale geletterdheid
Mediawijsheid hebben wij in 2017 verder uitgebreid. De groepen 7 en 8 volgen de lessencyclus Mediamasters. We willen de leerlingen wegwijs maken in de digitale wereld. In de lessen worden de mooie kanten en de risico's besproken. 


In 2018 zullen er laptops aangeschaft worden zodat de mogelijkheid aanwezig is dat één groep tegelijk gebruik kan maken van computers. 


Creativiteit/culturele vaardigheden
Tijdens onze studiedagen hebben we gekeken op welke gebieden we ons onderwijsaanbod kunnen verbeteren. Daaruit kwam naar voren dat er vraag was naar een nieuw aanbod drama en uitbreiding voor het vak muziek. Voor beide vakken hebben we een nieuwe digitale methode aangeschaft met een doorlopende leerlijn.

Voor tekenen en handvaardigheid is er een methode aanwezig. Dit jaar gaan we die kritisch onder de loep nemen om te kijken of die nog aan onze wensen voldoet.
 

Sociale vaardigheden
Naast de Kanjermethode gebruiken we sinds dit schooljaar, schoolbreed, ook de gelukskoffer. In zomervakantie zijn alle leerkrachten getraind en in november hebben we met de hele school de lessen in geluk gevolgd. We hebben schoolbreed het geluk doorgeven aan het goede doel Happy Hippo. Daarnaast heeft iedere groep op een eigen manier het geluk doorgegeven. Om het jaar zullen in iedere groep de lessen in geluk uit de gelukskoffer gegeven worden.
 

Natuurlijk zijn er meer ontwikkelingsonderwerpen maar deze onderwerpen hebben wij er voor u als ouder uitgetild. Mocht u er meer over willen lezen, dan kunt u altijd ons schoolplan bekijken dat op onze website staat


Onze schoolgids