AAA
Visie en Missie

 

Onze school is een bijzonder neutrale school voor kinderen van 4 tot en met gemiddeld 12 jaar. Binnen Nbs Boeimeer hanteren we het opbrengst- en handelingsgericht werken. Door deze manier van werken, clusteren we kinderen met eenzelfde onderwijsbehoefte binnen de grenzen en mogelijkheden van onze school. We werken dit uit in een groepsoverzicht en groepsplannen waarin we alle leerlingen in beeld brengen. We streven ernaar dat leerlingen zich door goede afstemming optimaal kunnen ontplooien op cognitief, sociaal emotioneel en creatief gebied. We bereiden onze kinderen voor op een maatschappij waarin zij kunnen omgaan met prikkels, kunnen ordenen, kiezen en prioriteiten stellen. We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen met vaste systemen zoals Kijk!, Zien, methode gebonden toetsen en het Cito leerlingvolgsysteem. We leren, werken en ontwikkelen samen binnen een schoolsfeer waar warmte, veiligheid en geborgenheid centraal staan.

  • Onze kernwaarden zijn:
  • Deskundigheid
  • Betrouwbaarheid
  • Enthousiasme
  • Zorgvuldigheid
  • Saamhorigheid

Voor meer informatie verwijs ik u naar de schoolgids.


Onze schoolgids