AAA
Ouderbijdrage

Op de school worden twee vrijwillige bijdragen van de ouders gevraagd. Er is sprake van een bovenschoolse ouder bijdrage en een bijdrage op schoolniveau.

De bovenschoolse ouderbijdrage wordt geïnd vanuit de SNB. Hiervoor ontvangt u een nota. Door deze bijdrage bent u lid van het Departement tot Nut van Algemeen, hiervan wordt ook de schoolongevallen verzekering betaald. De overgebleven middelen worden op schoolniveau ingezet. We verdelen de gelden na overleg en instemming met de MR over de posten ICT, buitenspeelterrein, cultuur, onderwijsleermiddelen en onderzoeksgelden of remediërende materialen.

De ouderbijdrage op schoolniveau wordt besteed aan het vieren van Sint, Kerst, Carnaval, kinderboekenweek, het jaaropeningsfeest en de themaweek.

Per jaar wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld.


Onze schoolgids