AAA
De OuderCommissie stelt zich graag aan u voor:

Hallo leerlingen en ouders!

Wij zijn de oudercommissie. Wij helpen veel activiteiten te ontplooien, die een plezierige gang van zaken op school bevorderen”. Maar wat betekent dat precies?
Nou, jullie kennen die activiteiten vast wel: het jaaropeningsfeest, sinterklaas, kerstfeest, carnaval, paasfeest, de sport- of speldag en schoolreis! Allemaal activiteiten om het verblijf van de leerlingen op school plezierig te maken.

De OC bestaat uit ouders en teamleden. Maar de organisatie van al die activiteiten kunnen wij niet alleen. Daarom vragen wij jullie om af en toe te helpen en om jullie ouderbijdrage te betalen. Want alleen met jullie hulp en ouderbijdrage kunnen al deze activiteiten georganiseerd en betaald worden.
Wij zetten ons graag voor jullie en jullie kinderen in en rekenen (in ruil daarvoor) op jullie hulp en ouderbijdrage. Want zeg nou zelf: wat zou een schooljaar zijn zonder jaaropeningsfeest, sinterklaas, kerstfeest, carnaval, paasfeest, de sport- of speldag of schoolreis?

Alvast bedankt!

 

 


Onze schoolgids