AAA
Stichting Nutsscholen Breda

Nutsbasisschool Boeimeer maakt met de andere Nutsscholen in Breda, t.w. De Hoogakker, Burgst, Dirk van Veen en Nbs Teteringen, deel uit van de Stichting Nutsscholen Breda. De Stichting verzorgt in totaal het onderwijs voor ongeveer 2000 kinderen en heeft ongeveer 150 medewerkers in dienst. De Stichting behoort tot het neutraal-bijzonder onderwijs en het bestuur bestaat naast een algemeen directeur uit ouders van de leerlingen.  Alle ouders kunnen zich kandidaat stellen om een bestuursfunctie te vervullen.

Lidmaatschap maatschappij tot nut van ’t algemeen.

Door de aanmelding van een leerling bij één van de Nutsscholen te Breda worden de ouders/verzorgers automatisch lid van deze vereniging.
Op de jaarvergadering hebben zij stemrecht. De kosten van het lidmaatschap zijn inbegrepen in de ouderbijdrage die de ouders van de leerlingen ieder jaar verschuldigd zijn aan de Stichting.


Onze schoolgids