AAA
Stichting Nutsscholen Breda

Nutsbasisschool Boeimeer maakt met de andere Nutsscholen in Breda, t.w. De Hoogakker, Burgst, Dirk van Veen en Nbs Teteringen, deel uit van de Stichting Nutsscholen Breda. De Stichting verzorgt in totaal het onderwijs voor ongeveer 2000 kinderen en heeft ongeveer 150 medewerkers in dienst. De Stichting behoort tot het neutraal-bijzonder onderwijs en het bestuur bestaat naast een algemeen directeur uit ouders van de leerlingen.  Alle ouders kunnen zich kandidaat stellen om een bestuursfunctie te vervullen.

Wat is een Nutsschool?

In Nederland kennen we twee hoofdgroepen van basisscholen:

  • openbaar onderwijs
  • bijzonder onderwijs

Nutsscholen behoren evenals o.a. katholieke en protestants-christelijke basisscholen tot de groep van het bijzonder onderwijs. Toch is er verschil omdat het Nutsonderwijs zich kenmerkt door een onafhankelijke opstelling ten opzichte van iedere levensbeschouwelijke of maatschappelijke invloed.De hoofddoelstelling van de school is dan ook dat ieder kind zich moet kunnen ontplooien binnen een veelzijdige maatschappij door middel van een gedegen en brede basisopleiding waarin het kind centraal staat.

Lidmaatschap maatschappij tot nut van ’t algemeen.

Door de aanmelding van een leerling bij één van de Nutsscholen te Breda worden de ouders/verzorgers automatisch lid van deze vereniging.
Op de jaarvergadering hebben zij stemrecht. De kosten van het lidmaatschap zijn inbegrepen in de ouderbijdrage die de ouders van de leerlingen ieder jaar verschuldigd zijn aan de Stichting.


Onze schoolgids