AAA
Voor het eerst naar school

Voor u is het van belang om op de hoogte te zijn van een aantal praktische zaken zoals die op school zijn afgesproken. Daarvoor dient deze informatie.

Brengen van uw kind.

De school begint 's ochtends om 8.45 uur en 's middags om 13.15 uur. Vanaf 10 minuten voor schooltijd kunt u uw kleuter in de klas brengen. I.v.m. het overzicht van de leerkracht en de rust in de klassen verzoeken wij u het afscheid zo kort mogelijk te houden en als uw kind het aankan hem/haar alleen de klas in te laten gaan.

De ouders van de kinderen van groep 2 brengen hun kind tot aan de voordeur, waarna het kind zelfstandig de school binnenkomt. De ouders van groep 1 brengen hun kind tot aan de kapstok.

Zwaaien bij de voordeur of in de gang, liever niet voor het raam.

Ophalen van uw kind.

Om 12.05 uur en om 15.30 uur is de school uit, op woensdag om 12.30 uur.

De ouders wachten buiten op het plein (niet voor het raam!).

Zeker in het begin is het het duidelijkst als u op een vaste afgesproken plaats staat.

De kinderen die naar de NSO gaan, worden door de leidsters van de NSO opgehaald.

De leerkrachten staan met de kleuters op een afgesproken plaats en de kinderen mogen weg zodra de leerkracht de ouder of oppas heeft gezien.

Bericht voor de leerkracht

Heeft u iets dringends te melden voor schooltijd, houd het dan a.u.b. kort of schrijf het op het kladblokje dat op de kast in de grote kleuterhal ligt; voor iedere groep ligt er een kladblokje. U kunt ook voor 8.00u een mail sturen naar de leerkracht. Na schooltijd hebben we natuurlijk tijd voor u, of u kunt, in geval van vergaderingen, eventueel een afspraak maken met de leerkracht. Na schooltijd kunt u ook altijd even de klas binnenlopen om naar een knutsel- of bouwwerk van uw kind te komen kijken.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van wat er speelt bij uw kind op school? 
Meld u dan eenmalig aan voor de digitale nieuwsbrief van NBS Boeimeer.

Slecht weer/gymschoenen

Als het regent zetten de kleuters hun rubber laarzen onder hun kapstok en trekken hun gymschoenen aan. De leerkrachten zien het liefst gymschoenen met een profielzooltje, zonder veters! Zeker geen grote “echte” sportschoenen. De gymschoenen blijven op school in de klas. Zet u even de naam van uw kind erin?

Zelfredzaamheid van uw kleuter.

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van uw kleuter is een belangrijke doelstelling in de kleuterperiode. Bijvoorbeeld: 

  • zelf jas uit en aan laten doen
  • zelf jas op laten hangen aan de kapstok (denk aan lusjes aan de jassen en doe wanten aan een touwtje door de mouwen)
  • zichzelf redden op de wc. De kinderen mogen zonder het te vragen naar het toilet, maar niet tijdens een verhaal, liedje of kringgesprek. Laat u uw kind nog even plassen voor schooltijd!
  • veters strikken
  • spelenderwijs leren omgaan met het verkeer.

Bij al deze zaken kunt u uw kind helpen door het “zelf doen” thuis ook te stimuleren, door niet al te moeilijke kleren aan te geven en door namen te zetten op jassen, mutsen, dassen, trommels, bekers en tassen.

Verjaardag

Omdat het niet altijd fijn is voor een kleuter van net 4 jaar om in het middelpunt van de belangstelling te staan, wordt de vierde verjaardag nog niet op school gevierd. U kunt in overleg kiezen Uw kind pas de dag erna te laten beginnen. De 5e en alle volgende verjaardagen worden in ieder geval gevierd. Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met het feit dat er niet op snoep getrakteerd mag worden. Houd de traktaties zo klein en gezond mogelijk. Rond 10.00 uur mag de jarige, samen met een vriendje de klassen rondgaan met een verjaardagskaart. De leerkracht is op de hoogte van alle kinderen die een dieet volgen.

Een van de ouders mag het vieren van de verjaardag in de klas bijwonen; dit duurt van 9.00 uur tot ongeveer 9.15 uur.

Overblijven

U kunt Uw kind aanmelden voor het overblijven middels de website van de Kobergroep. Hierin verklaart U gebruik te willen maken van de tussenschoolse opvang voor Uw kind(eren).  

Huisbezoeken

De leerkrachten  streven na om de nieuwe kleuters binnen 2 maanden thuis te bezoeken. Dit bezoekje is in eerste instantie bedoeld om wat nader kennis te maken. We vertellen hoe of de afgelopen periode verlopen is en informeren u over de Kijk-registratie en het welbevinden van uw kind.

Natuurlijk kan er altijd door u of door de leerkracht een gesprek op school afgesproken worden als daar behoefte aan is.

Administratieve gegevens

Geeft u veranderingen van telefoonnummer of adres z.s.m. door aan de leerkracht van uw kind?

Om bij ongelukken of ziekte van uw kind een goede opvang te kunnen regelen, willen we ook graag naam en telefoonnummer van uw huisarts, van een opvangadres als u er zelf niet bent, van buitenschoolse opvang of oppas. Ook deze gegevens a.u.b. doorgeven aan de leerkracht van uw kind via het S.O.S. formulierIndien u gescheiden leeft, graag de extra toevoeging bij het S.O.S formulier invullen.

Afwezigheid

Als uw kind ziek is of zich verslapen heeft en later op school komt, graag even telefonisch of op deze website doorgeven vóór schooltijd.


Onze schoolgids