Dagelijkse gang van zaken

De dagelijkse gang van zaken

Om 8:25 gaan de hekken open, kinderen zijn dan welkom om op het plein te wachten, er is op dat moment ook toezicht vanuit school. Om 8:30 gaat de eerste bel en mogen de leerlingen van groep 1 t/m 8 naar binnen.
Ze kunnen er ook voor kiezen om nog even buiten te spelen. Om 8:35 u. gaat de tweede bel en moeten alle leerlingen naar binnen komen. We streven er naar de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig naar de lokalen te laten gaan. De leerkracht kan dan tijdens de inloop tijd en aandacht aan de kinderen besteden.
In groep 1 kunnen de ouders hun kind(eren) vanaf 08:30 u. naar de klas begeleiden. Kinderen van groep 2 kunnen vanaf de voordeur al alleen naar binnen komen.
In de verschillende groepen wordt op een eigen wijze gestart: de kleutergroepen starten in de kring of beginnen met een zogenaamde “inloop” waarbij de kleuters meteen een werkje mogen kiezen om ongeveer een half uurtje vrij mee te spelen of iets af te kunnen werken, andere groepen beginnen ook vaak met de inloop of met een gesprekje. Daarna werkt iedere leerkracht volgens een eigen rooster, waarin vaste pauzemomenten zijn opgenomen.
De dagelijkse gang van zaken wordt enkele malen per jaar onderbroken. Dan wordt er in alle groepen gewerkt rond hetzelfde thema of in het kader van een project.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6