Noodopvang

Wij zullen gedurende de reguliere schooltijden de leerlingen opvangen waarvan minimaal één ouder een cruciaal beroep uitoefent. Dit zijn de cruciale beroepen: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Daarbij vragen wij uiteraard van u om uitsluitend een beroep te doen op de noodopvang als u echt geen andere mogelijkheden heeft. Wij vertrouwen erop dat wanneer één van beide ouders werkzaam is in een cruciaal beroep, de andere ouder zoveel als mogelijk thuiswerkt waardoor geen beroep op noodopvang gedaan hoeft te worden. Wij hopen van harte dat u ook elkaar kunt en wilt helpen. Mocht u vastlopen met opvang, kijk dan alstublieft wat andere ouders mogelijk voor u kunnen betekenen en aan ouders die wel in de gelegenheid zijn de kinderen op te vangen daarbij het verzoek te bekijken wat zij voor een andere ouder kunnen betekenen.


  *vereist

  Ouders en leerlingen aan het woord

  “We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
  Sjoerd, leerling groep 6
  “We doen leuke dingen tussen het leren door”
  Melchior, leerling groep 6
  “We zijn heel modern, met veel laptops.”
  Thomas, leerling groep 6
  “Leuk én leren tegelijk!”
  Ruben, leerling groep 6