Visie

Boeimeer helpt je groeien!

De missie van de school

Onze school is een bijzonder-neutrale school voor kinderen van 4 tot en met gemiddeld 12 jaar. We geven onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat de leerlingen worden gegroepeerd op basis van hun leeftijd. De kleuters vormen hierop een uitzondering: leerlingen uit groep 1 en 2 zitten samen één klas.

We doen er alles aan om onze leerlingen zich, door een goede onderwijs-afstemming, optimaal te laten ontplooien op cognitief, sociaal emotioneel en creatief gebied. Hierbij vinden we het belangrijk om hen mede-eigenaarschap te geven over hun eigen ontwikkeling. Dit doen we in een uitdagende leeromgeving die ruimte geeft tot inspireren, creëren en gepersonaliseerd leren.

We leren onze leerlingen om samen te werken en te communiceren binnen een schoolsfeer waar warmte, veiligheid en geborgenheid centraal staan.

De kinderen krijgen de basishouding en vaardigheden mee die ze nodig hebben om te kunnen participeren in de maatschappij van de toekomst: de wereld na de basisschool, als voorbereiding op het wereldburgerschap.

Onze kernwaarden zijn:

  • Toekomstgericht
  • Saamhorigheid
  • Interactie
  • Transparantie
  • Eigenaarschap
  • Veiligheid

’t Nut

Nutsbasisschool Boeimeer maakt, samen met de andere Nutsscholen in Breda, deel uit van Stichting Nutsscholen Breda.

Het onderwijs van ’t Nut is ‘bijzonder-neutraal’. We stellen ons onafhankelijk op ten opzichte van iedere levensbeschouwelijke of maatschappelijke invloed. En willen dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen binnen een veelzijdige maatschappij, door middel van een degelijke en brede basisopleiding. Het kind staat hierbij altijd centraal.

Ook ouders hebben een belangrijke rol. Zo wordt het bestuur van de Stichting, in tegenstelling tot het huidige openbaar onderwijs, gevormd door ouders van leerlingen. Alle ouders kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.
De doelstellingen van ’t Nut

Schoolplan

In het schoolplan hebben we onze missie, visie en doelstellingen uitgebreider omschreven. We evalueren jaarlijks onze voortgang. En verwerken de bevindingen in het jaarverslag. Ook vragen we aan ouders en kinderen hoe zij tegen de school aankijken. Dat doen we met een tevredenheidspeiling. Zo geven we gestructureerd vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Download het volledige schoolplan

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6