Visie

Boeimeer helpt je groeien!

De missie van de school

Onze school is een bijzonder-neutrale school voor kinderen van 4 tot en met gemiddeld 12 jaar. We geven onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat de leerlingen worden gegroepeerd op basis van hun leeftijd. De kleuters vormen hierop een uitzondering: leerlingen uit groep 1 en 2 zitten samen één klas.

We doen er alles aan om onze leerlingen zich, door een goede onderwijs-afstemming, optimaal te laten ontplooien op cognitief, sociaal emotioneel en creatief gebied. Hierbij vinden we het belangrijk om hen mede-eigenaarschap te geven over hun eigen ontwikkeling. Dit doen we in een uitdagende leeromgeving die ruimte geeft tot inspireren, creëren en gepersonaliseerd leren.

We leren onze leerlingen om samen te werken en te communiceren binnen een schoolsfeer waar warmte, veiligheid en geborgenheid centraal staan.

De kinderen krijgen de basishouding en vaardigheden mee die ze nodig hebben om te kunnen participeren in de maatschappij van de toekomst: de wereld na de basisschool, als voorbereiding op het wereldburgerschap.

Onze kernwaarden zijn:

 • Toekomstgericht
 • Saamhorigheid
 • Interactie
 • Transparantie
 • Eigenaarschap
 • Veiligheid

 

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Daarvoor zetten we in op de volgende items:

 • Krachtig lesgeven: we dragen zorg voor een kwaliteitsvolle instructie.
 • Inzet van coöperatieve leerstrategieën (CLS).
 • Inzet van sociale vaardigheidsmethoden (Kanjer, Gelukskoffer).
 • Onderwijs op maat: differentiëren op subgroep niveau.
 • Aanbod op maat; een voorbeeld hiervan is de GroeiBoei.

Krachtig lesgeven

Op onze school geven we krachtig les. Dat is niet zomaar een term, maar staat voor afspraken die we met elkaar hebben over kwaliteitsonderwijs. Dit zijn ze:

 • We zorgen dat we de aandacht van de hele groep hebben en beginnen de les met het benoemen van het lesdoel. We vertellen concreet en meetbaar wat we deze les gaan leren en schrijven dat op het bord met een voorbeeld erbij.
 • Voor we starten met de uitleg, vragen we wat de leerlingen al weten over het onderwerp. En bij de eerste uitleg doen alle leerlingen mee.
 • Daarna behandelen we het onderwerp stap voor stap. De leerkracht doet het eerst voor, daarna doen de klas en de leerkracht het samen, dan de klas alleen en tot slot de leerling alleen.
 • We zorgen voor interactie door vragen te stellen of werkvormen in te zetten waarbij leerlingen samenwerken.
 • We geven leerlingen willekeurig de beurt en laten geen vingers opsteken. Alle leerlingen denken mee en iedereen krijgt voldoende denktijd.
 • We zijn duidelijk naar leerlingen. Zo gebruiken we een stoplicht om aan te geven of ze vragen aan ons kunnen stellen en een geluidsthermometer om aan te geven of ze hardop mogen praten. En we vertellen duidelijk of ze wel of niet mogen samenwerken.
 • Op een of meer momenten checken we of de leerlingen de lesstof begrijpen en verwijzen we naar het lesdoel. Aan het einde van de les checken we met groepsopdrachten of we het lesdoel hebben behaald. We vragen wat goed gaat en wat nog lastig is.
 • We evalueren de les met de leerlingen en stellen vragen als: Is er hard gewerkt? Wat kan er beter? En wat viel op?

’t Nut

Nutsbasisschool Boeimeer maakt, samen met de andere Nutsscholen in Breda, deel uit van Stichting Nutsscholen Breda.

Het onderwijs van ’t Nut is ‘bijzonder-neutraal’. We stellen ons onafhankelijk op ten opzichte van iedere levensbeschouwelijke of maatschappelijke invloed. En willen dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen binnen een veelzijdige maatschappij, door middel van een degelijke en brede basisopleiding. Het kind staat hierbij altijd centraal.

Ook ouders hebben een belangrijke rol. Zo wordt het bestuur van de Stichting, in tegenstelling tot het huidige openbaar onderwijs, gevormd door ouders van leerlingen. Alle ouders kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.
De doelstellingen van ’t Nut

Schoolplan

In het schoolplan hebben we onze missie, visie en doelstellingen uitgebreider omschreven. We evalueren jaarlijks onze voortgang. En verwerken de bevindingen in het jaarverslag. Ook vragen we aan ouders en kinderen hoe zij tegen de school aankijken. Dat doen we met een tevredenheidspeiling. Zo geven we gestructureerd vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Download het volledige schoolplan

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6