Klachtenregeling

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Mocht dit onverhoopt toch niet het geval zijn, dan kun je een beroep doen op een klachtenregeling.

Lees meer over de Klachtenregeling Stichting Nutsscholen Breda

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6