Voor het eerst naar school

Als je kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is het fijn om van bepaalde praktische zaken op de hoogte te zijn:

Brengen

De school begint ’s ochtends om 8.40 uur. Je kunt je zoon of dochter vanaf 10 minuten voor schooltijd naar binnen te brengen. Voor kersverse kleuters is het vaak nog even wennen. Een extra kus of knuffel is dan erg welkom maar probeer het afscheid wel kort te houden.

De ouders van de kinderen van groep 1 mogen nog wel mee naar binnen om op de gang afscheid te nemen.

De ouders van de kinderen van groep 2 brengen hun kind tot aan de voordeur, waarna het kind zelfstandig de school binnenkomt.

Hierdoor is er meer rust en overzicht in de gangen.

Ophalen

Om 14.30 uur is de school uit, op woensdag (vanaf groep 2) is dat om 12.30 uur. De ouders wachten dan buiten op het plein, liever niet voor het raam. Zeker in het begin is het wel zo duidelijk als je op een vaste afgesproken plaats gaat staan.

De kinderen die naar de naschoolse opvang (NSO) gaan, worden door de leidsters van de NSO opgehaald.

De leerkrachten staan met de kleuters altijd op dezelfde plek. De kinderen mogen pas weg als de leerkracht de ouder of oppas heeft gezien.

Bericht voor de leerkracht

Wil je vóór schooltijd iets doorgeven aan de leerkracht? Dan vragen we je om dit echt kort te houden.

Na schooltijd ben je altijd welkom om even binnen te lopen. Heb je wat meer tijd nodig? Dan kun je beter een afspraak maken.

Over de communicatie van en naar de school lees je hier meer.

Aanmelden nieuwsbrief

Minstens één keer in de maand ontvang je ‘De Boeiend!’ per mail: onze nieuwsbrief. De Boeiend! staat vol leuke en praktische wetenswaardigheden. Ook lees je hier terug wat er in de komende weken gebeurt op school.

Meld je onderaan de homepage aan voor de nieuwsbrief.

Parro

Kort rond de start op school ontvangen jullie een uitnodiging voor Parro, onze communicatieapp van de school. We willen jullie vragen om de app te installeren. Via Parro houden we je op de hoogte van de activiteiten op school. Je vindt hier onder meer onze jaarkalender, een chatfunctie, de privacy voorkeuren, korte mededelingen of hulpvragen van de leerkracht,  en foto’s van activiteiten op school.

Eten en drinken op school

Tijdens de ochtendpauze drinken de kinderen een beker “gezond” drinken van thuis met fruit. Het fruit graag al schoongemaakt meegeven in een bakje. Evt. kun je ook nog een cracker of ‘gezonde’ koek meegeven. Voor de lunchpauze nemen de kinderen hun eigen eten en drinken mee (geen snoepjes).

Voor beiden geldt dat we voorkeur hebben voor plastic bekers vanwege het milieu.

Luizenzakken

Wij maken op school gebruik van luizenzakken om jassen, mutsen e.d. op te bergen. Ze zijn voor 5 euro te koop bij onze conciërge.

Gymschoenen

We vragen je om een paar gymschoenen mee te nemen voor je zoon of dochter. Deze blijven vervolgens in de klas. Kies voor gymschoenen met een profielzooltje, zonder veters. Zeker geen grote, ‘echte’ sportschoenen! Handig om hier ook even de naam van je kind in te zetten.

Zelfredzaamheid

Het bevorderen van de zelfredzaamheid is een belangrijke doelstelling in de kleuterperiode. Dan hebben we het bijvoorbeeld over:

  • Zelf de jas uit en aan doen
  • Zelf de jas aan de kapstok hangen
  • Zichzelf redden op het toilet. De kinderen mogen zonder het te vragen naar het toilet, maar niet tijdens een verhaal, liedje of kringgesprek. Laat je kind dan ook nog even plassen voor schooltijd! We gaan er van uit dat we de kinderen niet meer hoeven te helpen op de wc. Natuurlijk kunnen er ongelukjes gebeuren. Als daar nog sprake van is, zorgt u dan voor een schoon setje kleding in de tas.
  • Zelf de veters strikken

Je kunt je zoon of dochter hierbij helpen door het ‘zelf doen’ óók thuis te stimuleren. En op school helpt het om makkelijke kleding aan te geven en namen te zetten op alles wat mee naar school gaat: van drinkbeker tot muts.

Verjaardag

Voor een kersverse kleuter is het niet altijd fijn om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Daarom vieren we de 4e verjaardag nog niet op school. Je kunt er, in overleg, voor kiezen om je kind pas de dag erna te laten beginnen. Alle hierop volgende verjaardagen worden gewoon gevierd.

Je kunt met de leerkracht afspreken op welke dag dit uitkomt. De leerkracht is op de hoogte van alle kinderen die een dieet volgen.

De leerkracht is op de hoogte van kinderen die een dieet volgen.

Administratieve gegevens

Geef je eventuele veranderingen van telefoonnummer of adres zo snel mogelijk door aan school. Om bij onverhoopte ongelukken of ziekte goed te kunnen handelen is het belangrijk om actuele gegevens te hebben van bijvoorbeeld de huisarts, allergieën, noodnummers als je er zelf niet bent of de oppas. Je kunt deze gegevens inzien en wijzigen via het ouderportaal van ParnasSys. De inloggegevens zijn hetzelfde als Parro.

Afwezigheid

Is je kind ziek of komen jullie om een andere reden later op school? Geef dit dan bijtijds door via Parro.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6