Communicatie

We vinden het belangrijk om regelmatig in contact te zijn met ouders. En hecht dan ook veel waarde aan een goede communicatie. Interactie vindt onder meer plaats via de twee medezeggenschapsraden , de oudercommissie , oudergesprekken en informatieavonden.

Onze communicatiekanalen

Parro

We vragen ouders om de Parro applicatie te installeren. Deze app, gekoppeld aan ons administratiesysteem ParnasSys, gebruiken we voor: algemene communicatie op school- en groepsniveau, informele updates; het delen van gebeurtenissen (tekst en foto’s) in-en-om de klas. Ook gebruiken we de chatfunctie tussen ouders & leerkracht om korte, vaak huishoudelijke mededelingen en vragen te bespreken. Ook maken we nog steeds gebruik van de mogelijkheid om ziekmeldingen te plaatsen in Parro. Daarnaast zullen we Parro ook dit jaar weer inzetten voor het plannen van gesprekken in de gespreksperiodes (alleen voor groep 3 t/m 8).

ParnasSys ouderportaal

Hier vind je de meest actuele NAW-gegevens, de toetsscores (Cito- en methodetoetsen) en een overzicht van de absenties.

E-mail

Via de e-mail zal de groepsleerkracht/medewerker van school communiceren wanneer het specifieke informatie betreft over uw kind.

De nieuwsbrief ‘Boeiend!’

Via onze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van lopende schoolontwikkelingen, nieuws uit ons netwerk, de buurt en meer. Onderaan de homepage kun je je hiervoor aanmelden.

Website

Op onze website vind je de belangrijke, algemene informatie.

Binnenlopen na schooltijd

Als ouder ben je altijd van harte welkom op school. We vinden het persoonlijke contact met ouders erg belangrijk. Je kunt na schooltijd dan ook altijd binnen lopen om kort van gedachten te wisselen over de gang van zaken in de groep.

Een afspraak op school?

Heb je behoefte aan een meer uitgebreid gesprek? Dan is het beter om een afspraak te maken. Dit in verband met de andere verplichtingen zoals teamvergaderingen. Wacht vooral niet te lang met het maken van een afspraak als je je zorgen maakt. We hebben tenslotte hetzelfde doel: het welzijn van jouw kind.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6