Communicatie

We vinden het belangrijk om regelmatig in contact te zijn met ouders. En hechten dan ook veel waarde aan een goede communicatie. Interactie vindt onder meer plaats via de twee medezeggenschapsraden, de oudercommissie, oudergesprekken en informatieavonden.

Onze communicatiekanalen

Parro

We vragen ouders om de Parro applicatie te installeren. Via Parro houden we je op de hoogte van de activiteiten op school. Je vindt hier onder meer onze jaarkalender, korte mededelingen of hulpvragen van de leerkracht en foto’s van activiteiten op school.

De nieuwsbrief

Minstens één keer in de maand ontvang je ‘De Boeiend!’ per mail: onze nieuwsbrief. De Boeiend! staat vol leuke en praktische wetenswaardigheden. Ook lees je hier terug wat er in de komende weken gebeurt op school.
Onderaan de homepage kun je jezelf hiervoor aanmelden.

Even binnenlopen na schooltijd

Als ouder ben je altijd van harte welkom op school. We vinden het persoonlijke contact met ouders erg belangrijk. Je kunt na schooltijd dan ook altijd even binnen lopen om kort van gedachten te wisselen over de gang van zaken in de groep.

Een afspraak met de leerkracht of directeur

Heb je behoefte aan een langer, wat diepgaander gesprek? Dan is het beter om een afspraak te maken. Dit in verband met de andere verplichtingen van de leerkrachten, zoals teamvergaderingen.

We vragen je vriendelijk om niet tijdens de schooltijden te bellen naar de leerkrachten. Je kunt dan beter even een e-mail sturen.

Voor zaken of vragen over je zoon of dochter, kun je het beste contact opnemen met de betreffende leerkracht. In tweede instantie en voor meer algemene zaken benader je de directeur.

In alle gevallen vragen we je om een afspraak met de betrokken personen te maken. Dit voorkomt dat mensen afwezig zijn of andere verplichtingen hebben. Wacht vooral niet te lang met het maken van een afspraak als je je zorgen maakt. We hebben tenslotte hetzelfde doel: het welzijn van jouw kind.

Protocollen

Er zijn op school een aantal protocollen opgesteld waarin bepaalde procedures op school worden beschreven. Er is een protocol op het thema:
Dyslexie
Schorsing en verwijdering
Meer- en hoogbegaafdheid
Pestprotocol
Medisch handelen

Deze documenten zijn op te vragen via de directie.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6