Medezeggenschapsraden

De Medezeggenschapsraad, afgekort de MR, is de spreekbuis van alle ouders en personeelsleden richting het schoolbestuur (directie). De Medezeggenschapsraad van Boeimeer bestaat uit 6 leden.

Leerkrachten:
Gijs Boeren
Jan Croonen
Renske de Vaan

Ouders:
Marieke Vesters
Lonneke Pompe
Bas van Gerwen

De MR heeft 3 belangrijke bevoegdheden:

Het adviesrecht

Het schoolbestuur is vaak verplicht om advies te vragen aan de MR. Bijvoorbeeld als het over belangrijke besluiten over het beleid en de organisatie van de school.

Het initiatiefrecht

De MR kan ook uit eigen beweging een bepaald voorstel of initiatief indienen bij het schoolbestuur.

Het instemmingsrecht

Het schoolbestuur moet in bepaalde gevallen ook instemming vragen aan de MR. Als er sprake is van een fusie met andere scholen bijvoorbeeld. Maar ook over het schoolplan en de schoolgids, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

Ouders, maar ook personeelsleden, kunnen punten inbrengen bij de MR. Deze worden besproken tijdens de vergadering en vervolgens, indien nodig, besproken met de directie. De MR-vergaderingen zijn openbaar en de data zijn te vinden in de agenda van Parro. Je kunt ook contact opnemen met de leden van de MR door een mail te sturen.

De notulen van deze vergaderingen vind je onderaan deze pagina.

Voor bovenschoolse zaken is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Notulen 19-10-2021

Notulen 13-07-2021

Notulen 08-06-2021

Notulen 06-04-2021

Notulen en ondernomen acties klankbordgroep 13-04-2021

Notulen 23-02-2021

Notulen 05-01-2021

Notulen 10-11-2020

Notulen 22-09-2020

Notulen 30-06-2020

Notulen 19-05-2020

Notulen 17-03-2020

Notulen klankbordgroep 04-03-2020

Notulen 20-01-2020

Notulen 10-12-2019

Notulen 04-11-2019

Notulen 30-09-2019

Verslag klankbordgroep 18-06-2019

Notulen 18-06-2019

Notulen 21-05-2019

Notulen 09-04-2019

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6