Medezeggenschapsraden

De Medezeggenschapsraad, afgekort de MR, is de spreekbuis van alle ouders en richting het schoolbestuur. De Medezeggenschapsraad van Boeimeer bestaat uit 6 leden.

Leerkrachten:
Silvie Metselaar
Jan Croonen
Renske de Vaan

Ouders:
Diederik Oosters
Philippe van de Calseyde
Rianne Janssen

De MR heeft 3 belangrijke bevoegdheden:

Het adviesrecht

Het schoolbestuur is vaak verplicht om advies te vragen aan de MR. Bijvoorbeeld als het over belangrijke uitspraken over het beleid en de organisatie van de school.

Het initiatiefrecht

De MR kan ook uit eigen beweging een voorstel van initiatief indienen bij het schoolbestuur.

Het instemmingsrecht

Het schoolbestuur moet in gevallen ook instemming vragen aan de MR. Als er sprake is van een fusie met andere scholen bijvoorbeeld. Maar ook over het schoolplan en de schoolgids, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

Ouders, maar ook de kunnen punten inbrengen bij MR. Deze worden besproken tijdens de vergadering en vervolgens, indien nodig, besproken met de directie. De MR-vergaderingen zijn openbaar en de gegevens zijn te vinden in de agenda van Parro . Je kunt ook contact opnemen met de leden van de MR door een mail te sturen.

De notulen van deze oefening vind je deze pagina.

Voor bovenschoolse zaken is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Notulen 02-04-2024

Notulen 05-03-2024

Presentatie verkeerssituatie, gemeente Breda

Notulen klankbordgroep themaochtend 19-01-2024

Notulen 19-12-2023

Notulen 03-10-2023

Notulen 11-07-2023

Notulen 13-06-2023

Notulen en acties klankbordgroep 18-04-2023

Notulen 04-04-2023

Notulen 14-02-2023

Notulen 13-12-2022

Notulen 11-10-2022

Notulen 19-07-2022

Notulen 07-06-2022 

Notulen en acties klankbordgroep 19-04-2022

Notulen 12-04-2022

Notulen 15-02-2022

Notulen 18-01-2022

Notulen 16-11-2021

Notulen 19-10-2021

Notulen 13-07-2021

Notulen 08-06-2021

Notulen 06-04-2021

Notulen en acties klankbordgroep 13-04-2021

Notulen 23-02-2021

Notulen 01-05-2021

Notulen 10-11-2020

Notulen 22-09-2020

Notulen 30-06-2020

Notulen 19-05-2020

Notulen 17-03-2020

Notulen klankbordgroep 04-03-2020

Notulen 20-01-2020

Notulen 10-12-2019

Notulen 04-11-2019

Notulen 30-09-2019

Verslag klankbordgroep 18-06-2019

Notulen 18-06-2019

Notulen 21-05-2019

Notulen 09-04-2019

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6