Ouderbijdrage

We vragen 2 vrijwillige bijdragen van de ouders:

Bovenschoolse ouderbijdrage

Deze wordt geïnd vanuit de Stichting. Hiervoor ontvang je automatisch een nota. Door deze bijdrage ben je automatisch lid van het Departement tot Nut van Algemeen. Hiervan wordt ook de schoolongevallen verzekering betaald. De overgebleven middelen worden op schoolniveau ingezet. We verdelen de gelden na overleg en instemming met de MR over de posten ICT, buitenspeelterrein, cultuur, onderwijsleermiddelen en onderzoeksgelden of remediërende materialen.

Ouderbijdrage op schoolniveau

Deze benut de Oudercommissie voor het organiseren van bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de winterviering, Carnaval en de Koningsspelen.

Per jaar wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld.

Lees meer over de Oudercommissie en de ouderbijdrage

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6