Lunch & BSO

Lunch

Alle kinderen ‘blijven over’ op onze school. We werken namelijk met een zogenaamd continurooster. De leerkrachten eten om 12.00 uur in de middagpauze samen met de kinderen. Kinderen nemen zelf hun boterhammen en drinken mee. Als school promoten wij een gezonde lunch en we vragen u daarom de kinderen geen snoep/koek mee te geven en te zorgen voor een gezonde drank. Zorg daar-bij alstublieft voor een goed afsluitbare beker. Voor of na het eten kunnen de kinderen nog spelen. Het toezicht tijdens het eten en daarna op het plein wordt verzorgd door alle werknemers van school.
Om het spelen op het plein voor de kinderen tijdens de pauze aantrekkelijk te maken en houden willen wij als school graag wat extra ge- en verbruiksmaterialen aanschaffen. Met de leerlingenraad bespreken wij wat de wens van de leerlingen hierin is.
Om dit te kunnen bekostigen vragen we hiervoor een vrijwillige bijdrage.

Voor- en naschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang onderhouden wij nauwe contacten met de Kober, vestiging Okidoki en Partou kinderopvang.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6