Overblijven & BSO

Tussenschoolse opvang, het overblijven

Voor de tussenschoolse opvang van onze leerlingen werken we samen met de Kobergroep. De vrijwilligers en pedagogisch medewerkers van De Kobergroep doen er alles aan om de kinderen met plezier over te laten blijven. Hierbij sluiten zij helemaal aan bij de gewoonten (het pedagogisch klimaat) van de school.

De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. Gezond en verantwoord heeft daarbij natuurlijk de voorkeur.

De kinderen eten altijd gezellig samen. En na de lunch hebben ze volop gelegenheid om te ontspannen en te spelen: binnen en/of buiten. Daarvoor is er per locatie eigen spelmateriaal aanwezig. Hierin wordt zoveel mogelijk variatie aangebracht naar interesse en leeftijd van de kinderen.

Heeft jouw zoon of dochter medicatie nodig tijdens de lunch? Dan kun je dit op het inschrijfformulier vermelden.

Zijn er bijzonderheden tijdens het overblijven? Dan worden ouders daar altijd van op de hoogte gebracht, via de locatiecoördinator. De locatiecoördinator heeft ook regelmatig contact met de leiding van de school.

Eerste aanmelding

Meer informatie over aanmelden en tarieven vind je op de website van Kober. Je kunt ook contact opnemen met overblijf-coördinator Cecilia Steens door haar een mail te sturen.

Voor- en naschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang onderhouden wij nauwe contacten met de Kober, vestiging Okidoki en Partou kinderopvang. Beide instanties verzorgen de voor- tussen en naschoolse opvang voor kinderen van de basisscholen in de buurt.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6